hy

Դեղագործություն

Միջին մասնագիտական կրթություն ունեցող բժշկական աշխատողները աշխատում են հիմնականում դեղատանը: Դեղագործի գործունեությունը կապված է դեղերի, բժշկական նշանակության առարկաների և հարդեղագործական ապրանքների հետ: Նա կարող է պատրաստել դեղատնային պայմաններում տարբեր դեղաձևեր, իրականացնել բաղադրիչների համատեղելիության և դեղաքանակի ճշտության վերահսկողություն, իրականացնել հետադարձ կապ սպառողների հետ, գրանցել և հաղորդել տեղեկություն` դեղերի կողմնակի ազդեցությունների վերաբերյալ: Բացի այդ, նրա պարտականությունների մեջ է մտնում առանց դեղատոմսի դեղերի, սանիտարական, հիգիենայի եւ դեղատնային տեսականու այլ ապրանքների իրացումը: Դեղագործի աշխատավայրը ոչ միայն դեղատներն են, նա կարող է աշխատել նաև դեղերի արտադրության գործընթացում։ Շնորհիվ դեղերի շուկայի աճի, այս մասնագիտությունը շատ արդիական է և պահանջված:

<<Հայբուսակ>> Համալսարանի Բազային Քոլեջի <<Դեղագործություն>> մասնագիտութան հիմնական կրթական ծրագրի իրկանացման համար սահմանվում են ուսումնառության հետևյալ ժամկետները՝
ա․ միջնակարգ կրթության հիմքով՝ 3 տարի
բ․ հիմնական կրթության հիմքով՝ 2 տարի

<<Դեղագործ>> որակավորմամբ մասնագետն աշխատում է որպես՝

  • դեղագործ՝ մանրածախ դեղագործական կազմակերպությունում,
  • դեղագործ՝ մեծածախ դեղագործական կազմակերպությունում,
  • դեղագործ՝ դեղեր արտադրող կազմակերպությունում։